A Program ismertetése
 

A közvetlen életveszély (azaz a légzés ill. keringés leállása) azonnali beavatkozást igényel. Otthoni körülmények között ez a feladat a szülőre hárul (aki megfelelő kiképzés esetén ezt el is tudja végezni). Programunk családorientált: mindenek előtt a szülőket tanítjuk meg csecsemőjük védelmére. Ennek eszközei: 

  • a szülők felkészítése
  • az otthoni monitorizálás megszervezése
  • folyamatos orvosi és technikai segítség (gondozás)

Felkészítés 

Az oktatás során ismertetjük a szülők által kivédhető rizikó-tényezőket. Majd működés közben tanítjuk meg az általunk használt légzésellenőrző  működési elvét és használatát. Végül bemutatjuk a csecsemő-újraélesztés teljes menetét, melyet a szülők próbababákon a gyakorlatban is elsajátíthatnak. A tananyag könnyebb rögzítése érdekében útmutató-könyvet szerkesztettünk, amely nálunk beszerezhető (9.) 

Külön oktatási programot dolgoztunk ki a téma iránt érdeklődő szakemberek (gyermekorvosok, védőnők stb.) számára is. Igény esetén a helyszínen egész napos, un. SIDS konferenciákat szervezünk. Tapasztalataink szerint gyümölcsöző kapcsolatokat elsősorban azokkal a területen dolgozó kollegákkal tudunk kialakítani, akik részt vettek már ilyen konferencián. Szakemberek számára a bölcsőhalál-kérdést külön monográfiában foglaltuk össze (10.)


Otthoni monitorizálás 

Otthoni használatra az un. Baby Sense Infant Respiratory Monitort (Izrael) alkalmazzuk. Ennek egyetlen feladata az, hogy 14 másodperces légzéskiesés (pontosabban: mozgáskiesés) esetén fény és hangjelzéssel riassza a szülőket (készülékünk valójában már akkor riaszt, ha a csecsemő légzésszáma percenként 10 légvétel alá esik). A műszer előnye könnyű használhatósága, relatíve olcsó ára és az a körülmény, hogy a baba testét szabadon hagyja. E mellett egyenáram (4 db. ceruzaelem) működteti, amely nem gerjeszt elektromágneses teret.

 

Az otthoni monitorozást mindazon esetben javasoltnak tartjuk, amikor rizikó-tényező mutatható ki (ide értve az alváslaboratóriumunkban elvégzett poliszomnográfia kóros eredményét is), valamint teljesen egészséges(nek látszó) kisbabák esetén is, miután a bölcsőhalál előzetesen nem megjósolható. E mellett a folyamatos műszeres légzésellenőrzés a család számára megnyugvást jelent.

Figyelembe véve a fenti körülményeket, nincs ok a monitorozás időtartamának beszűkítésére. Ismeretes, hogy a tragikus esetek többsége az élet első félévén belül következik be. Ez azonban nem zárja ki konkrét esetben a bölcsőhalál felléptét akár a 12.-ik élethónapban is. Tapasztalatunk szerint a szülők többsége még az általunk javasolt 1 év után sem hagyja abba a monitorozást, hanem addig élvezi a módszer által nyújtott nyugalmat, amíg a baba a monitort „ki nem növi” - Baby Sense mionitor esetén - ez nem ritkán másfél-két éves korban következik be).


Gondozás

Sajnálatos módon terjed az a gyakorlat, amely a bölcsőhalál-prevenciót valamilyen monitor puszta forgalmazására szűkíti le. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egy élettelen „gép”, amelyet a szülő a hóna alatt hazavisz, önmagában nem képes életet menteni. Az otthoni monitorizálás, a szülők felkészítése, orvosi javallat és folyamatos szakmai felügyelet nélkül életveszélyes lehet. Gyakorlatunk szerint a nálunk jelentkező családokat regisztráljuk, orvosilag ellenőrizzük és a monitorizálás teljes idejében szakmai, technikai (esetleg pszihés) segítségben részesítjük.


A Bölcsőhalál Prevenciós Program kiértékelése

Az általunk védettek körében hirtelen csecsemőhalál nem fordult elő. Módszerünk megítélésében nem tekinthetünk el a családok életminőségének a javulásától. A hozzánk visszajuttatott kérdőívek tanúsága szerint a programunkban részt vevő családok megnyugodtak, számukra az otthoni monitorizálás biztonságot jelentett.