Előzmények


Hirtelen csecsemőhalálról már az Ótestamentumban is olvashatunk (Királyok I. Könyve 3: 21). A középkorban fulladásra ill. szándékosságra gyanakodtak, ezért sokhelyütt évszázadokon keresztül törvény tiltotta a szülőkkel való együttalvást. („Elharapózott visszaélés, hogy szülők gondatlanságból csecsemőjüket agyonnyomják, ezért nem szabad ágyukban tartani” Esztergomi Zsinat 1494. – közli: dr. Törő Klára: 4.). Megjegyzendő, hogy - bár a természetes népek, pl. az indiánok, látszólag gond nélkül alusznak ma is babájukkal egy fekhelyen – az együttalvást nem tanácsoljuk. A baba legalább fél éves koráig aludjon a szülőkkel azonos légtérben, de külön, lehetőleg közel a szülői ágyhoz.


 

A XIX. sz. elejétől már szakmailag megalapozott orvosi közlemények is napvilágot láttak. (5.). Az első jól dokumentált, részletes kórbonctani tanulmány e tárgykörben 1953-ban jelent meg. Szintén a XX. század közepe táján nyert racionális megalapozást (elsősorban Pittsbourgh-ben,  P. Safar és munkatársai nyomán) az újraélesztés korszerű gyakorlata, amely, legalábbis elvileg, esélyt nyújt a teljes felépülésre a klinikai halál állapotából. (A „bölcsőhalál” végül is: váratlanul bekövetkező klinikai halál.) 

A kérdéssel foglalkozó nemzetközi kongresszusok sorát az 1963-ban, ill. 1969-ben Seattle-ben megtartott konferenciák nyitották meg. Hazánkban prevencióval foglalkozó első közlemény debreceni kutatóktól származik (6.) Az általunk kialakított program keretében 1997-ig 667 család gondozásáról számoltunk be (7.). Az 1999-es Jeruzsálemi nemzetközi kongresszuson már 1500 család adatait ismertettük. Jelenleg az általunk védett családok száma messze túlhaladja a nyolcezret.

1997-ben dr. Harmat György igazgató a Madarász Kórházban un. SIDS Módszertani Központot hozott létre ( SIDS = a hirtelen csecsemőhalál nemzetközi rövidítése) (8.). Azóta a szülők oktatása, a családok gondozása, az otthoni monitorizálás megszervezése  a SIDS ambulancián folyik vezetésemmel. A SIDS szűrésében ill. kivizsgálásában szerepet játszó un. Alváslaboratórium 1999-ben létesült Kórházunkban.